Wyślij Zapytanie RezerwacyjneHONORUJEMY POLSKI BON TURYSTYCZNY


DANE DO PRZELEWU:

Willa Płazówka Białczańska Magdalena Pytel
ul. Środkowa 128,
34-405 Białka Tatrzańska
Tatrzański Bank Spółdzielczy
nr konta: 17 8791 0009 0000 0005 8447 0001

Na kwotę wpłaconego zadatku zostanie wystawiony paragon.
Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę, proszę o informację w tytule przelewu.

REGULAMIN OBIEKTU

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu.
 3. Zadatek na poczet rezerwacji należy opłacić w terminie do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w innym uzgodnionym terminie. Brak wpłaty zadatku w powyższym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji.
 4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku na konto Ośrodka. Jednocześnie wpłata zadatku, a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę dokonującą rezerwację.
 5. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem pobytu istnieje możliwość zmiany na inny, dogodny termin w miarę dostępności miejsc noclegowych.
 6. Opłatę za cały okres deklarowanego pobytu należy uregulować jednorazowo w dniu przyjazdu. Rozliczenie następuje w gotówce. W przypadku skrócenia pobytu kwota nie podlega zwrotowi.
 7. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 11:00
 8. Nie przyjmujemy zwierząt.
 9. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać pobytu innych osób korzystających z usług Ośrodka.
 10. Osoby niezameldowane mogą przebywać w obiekcie do godziny 20:00
 11. Za wszystkie rzeczy osobiste znajdujące się w obiekcie odpowiadają wynajmujący Goście. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa.
 12. Każdorazowo Gość opuszczając pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, wyłączyć telewizor, zakręcić krany i zamknąć drzwi.
 13. Goście zobowiązani są do utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w pokojach.
 14. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 16. W obiekcie obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW i UŻYWANIA OGNIA OTWARTEGO w szczególności w pokojach, łazienkach oraz na balkonach. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500,00 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5 000,00 zł.
 17. W obiekcie zabronione jest:
  • zabieranie ręczników pokojowych na Termy (istnieje możliwość wypożyczenia ręczników na Termie)
  • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Właścicieli obiektu)
  • poruszanie się w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoju. Ośrodek dysponuje narciarnią, gdzie można przechować sprzęt narciarski
  • zachowywanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
 18. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje zgłaszane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.
 19. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 20. W przypadku skrócenia pobytu na zasadach określonych w w/w punkcie, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.